Doktori képzések

Doktori képzések

Utolsó frissítés: 2021 november 16.

Az Intézet profiljához szorosan kapcsolódóan három doktori iskola működik az Egyetemen

Állatbiotechnológiai és Állattudományi Doktori Iskola

Doktori Iskola vezető: Prof. Dr. Mézes Miklós az MTA rendes tagja

http://atdi.szie.hu/ • https://doktori.hu/index.php?menuid=191&lang=HU&di_ID=159

Állattenyésztési tudományok Doktori Iskola

Doktori Iskola vezető: Prof. Dr. Szabó András az MTA doktora

http://www.akk.ke.hu/oktatas/doktori-iskola • https://doktori.hu/index.php?menuid=191&lang=HU&di_ID=227

Festetics Doktori Iskola

Doktori Iskola vezető: Prof. Dr. Anda Angéla az MTA doktora

https://phd.georgikon.hu/fdi • https://doktori.hu/index.php?menuid=191&lang=HU&di_ID=229

A három doktori iskola kutatási tevékenysége az alábbi szakterületeket fedi le:
Az állattenyésztésen belül a gazdasági jelentőségű állatok tartási, takarmányozási, élettani és genetikai sajátosságainak vizsgálata, biotechnológiai-biotechnikai módszerek kifejlesztése és alkalmazása, élelmiszerek és állati termékek minősége és biztonsága, nagyvadtenyésztés, etológia, ökológiai rendszerek, nem invazív képalkotó eljárások állattudományi alkalmazása.

A Festetics Doktori Iskola multidiszciplináris, három tudományágban folytat doktori képzést (állattenyésztési tudományok, környezettudományok, növénytermesztési és kertészeti tudományok). A Doktori Iskolákban állattenyésztési tudományokban eddig több mint kétszázan szereztek doktori (PhD) fokozatot, jelenleg több mint nyolcvan aktív hallgató folytatja tanulmányait.  

A doktori iskolák oktatási programjában átfogó, korszerű szemléletet nyújtó ún. szintetizáló tantárgyak, illetve a kutatói eszköztár lényeges elemei szerepelnek. Az itt tanulmányokat folytatók bekapcsolódnak az érdemi kutatómunkába, javítják ezzel az intézmény kutatási teljesítményét, a kutatási infrastruktúra hatékony és magas színvonalú kihasználását. A legjobbak az oktatásba is bevonhatók, ami segíti személyiségük, szakmai látókörük fejlesztését, valamint az egyetem oktató munkáját.

Az alábbi MSc végzettséggel lehet a doktori iskolába jelentkezni

  • agrármérnöki (osztatlan képzés)
  • állattenyésztő mérnök
  • mezőgazdasági biotechnológus
  • takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki

Az egyes doktori iskolák működésének részletei a doktori iskolák saját honlapján olvashatóak.

A MATE-n működő doktori iskolák

https://uni-mate.hu/doktori-kepzes

https://doktori.hu/index.php?menuid=109&lang=HU