Bemutatkozás

Bemutatkozás

Utolsó frissítés: 2024 április 11.

Az Élettani és Takarmányozástani Intézet (ÉTI) több-campusú szerveződésű, négy tanszék keretében folyik az oktató és kutató munka, három különböző telephelyen. Az Intézeten belüli sikeres együttműködést megalapozzák azok a több évtizedes személyes-szakmai kapcsolatok, amelyek alapja az azonos területeken folyó tudományos munka és szakmai-közéleti tevékenység.

Az Intézet össz-egyetemi szinten a képzés valamennyi szintjén (FOSZK, BSc, MSc, szakirányú továbbképzés és PhD) felel az állatélettan, állategészségügy, állathigiénia és takarmányozástan diszciplinák oktatásáért, erősítve ezzel a társ-intézetek és társ-szakok közötti szinergiát. Az Intézet gesztorálja a takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki mesterképzés (MSc) szakot. A képzés célja olyan takarmányozási és takarmánybiztonsági szakemberek képzése, akik rendelkeznek a takarmányozási és takarmánygazdálkodási szakágazatokkal kapcsolatos korszerű, komplex ismeretanyaggal és felkészültek a takarmányozási ipar, valamint a takarmánygazdálkodás teljes vertikumának termékfejlesztési, termék-előállítási, ökonómiai, környezetvédelmi és minőségbiztosítási szakterületein mérnöki szintű tervezői és irányítói feladatok ellátására.

Olyan szakterületeken végzünk multidiszciplináris kutatási tevékenységet, amelyek kiemelt stratégiai jelentőséggel bírnak a hazai és nemzetközi agráriumban, pl. takarmány- és élelmiszerbiztonság, „Egy egészség” (One Health), precíziós takarmányozás.

Az Élettani és Állategészségügyi Tanszék és a Takarmánybiztonsági Tanszék keretében a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat (korábban MTA) kiemelt céltámogatásával működik az HUN-REN-MATE Mikotoxinok az Élelmiszerláncban Kutatócsoport, amely több mint két évtizede foglalkozik egyes mikotoxinok egyedi és kombinált egészségkárosító hatásának feltárásával.

Az 55 fős kollektíva a legnagyobb hazai takarmányozási és takarmányozás-élettani oktató és kutatóhely, széleskörű hazai és nemzetközi kapcsolatokkal, a hazai és a nemzetközi tudományos és szakmai közéletbe való beágyazottsággal.

Missziónk: Az állatélettan és a gazdasági állatok takarmányozása, valamint a kapcsolódó területeken nemzetközi kisugárzású oktatási, multidiszciplináris kutatási, fejlesztési és innovációs tudásközpontként működni, támogatva az ipari, gazdasági és társadalmi innovációt.

Az Intézet szervezeti felépítése

Kaposvári Campus

Intézeti Központ, Titkárság

Élettani és Állategészségügyi Tanszék

  • One Health Csoport 
  • HUN-REN-MATE Mikotoxinok az Élelmiszerláncban Kutatócsoport

Gazdasági Állatok Takarmányozása Tanszék

Szent István Campus

Takarmánybiztonsági Tanszék

Georgikon Campus

Takarmányozástani és Takarmányozás-élettani Tanszék​